סיפורים אישיים

הסיפורים האישיים אינם מכילים את שמות הילדים, על מנת לשמור על פרטיותם ולאפשר להם לבחור כשיגדלו באם ירצו להחשף.